Başa Dön

MAKALELER

MERHABA SEVGİLİ SERVİS ŞOFÖRLERİ!

Bu yazıyı trafikteki herhangi bir sürücüden biri olarak, çocuğunu servise veren bir anne olarak ve trafik psikolojisine yönelik çalışan bir psikolog olarak yazıyorum sizlere.

DEVAMI

ÇOCUKLARDA GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR 3 - ZEKA

Çocuklarda geliştirilmesi gereken üç temel alandan biri yaratıcılık, ikincisi sosyal kapasite, üçüncüsü ise zekadır. Zeka genetik faktörlerden ve sosyal çevreden etkilenmektedir. Son zamanlarda yapılan birçok araştırma zekanın bebeklikten itibaren uygun uyaranlarla desteklenerek 20 zeka puanına kadar arttırılabileceğini göstermiştir.

DEVAMI

ÇOCUK ve KORKULAR

Çocukların korkuları ve onunla nasıl baş edeceğini bilememek, ebeveynlerin en büyük korkularındandır. Genelde ebeveynler kendi korkularını tanıyıp sağlıklı yöntemlerle baş edemediklerinden dolayı bu konuda çocuklarına yardımcı olamamaktadırlar.

DEVAMI

ÇOCUK ve TELEVİZYON

Televizyon izlemeyi seviyoruz. İşimiz olmadığında, canımız sıkıldığında, oyalanmak, eğlenmek vb. bir sürü nedenle televizyon izlemeyi seviyoruz. Sabah kalkar kalmaz televizyon açılır; okula gidene kadar kumanda çocukların, sonra annelerin akşam yine çocukların ve sonra babaların elindedir.

DEVAMI

KEKEMELİK

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu bir durumdur. Artık, kişinin ne konuştuğundan çok nasıl konuştuğu dikkat çekmeye başlar.

DEVAMI

OKUL KORKUSU

Okul korkusu ya da fobisi çocuğun okula gitmek istememesi, okula gitmemesi ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır.

DEVAMI

SINAV KAYGISI

Kaygı; insanın kaynağı belirsiz bir uyaranla karşılaştığı zaman yaşadığı üzüntü, endişe ve sıkıntı gibi bedensel, zihinsel ve duygusal değişimlerdir.

DEVAMI

ZEKA OYUNLARI

Zekayı kavram ilke algı ve yönergeleri kullanarak soyut ya da somut nesneler arası ilişki yada ilişkileri kavrayabilme ,analiz yapabilme, akıl yürütme ve bu becerileri belli bir amaca ulaşmak için kulanma olarak tanımlayabiliriz.

DEVAMI

MENTAL ARİTMETİK

5-13 yaş çocukları için hazırlanmış zihinsel aritmetiğe dayalı bir beyin eğitim programıdır. Abaküs temelli bir zihin geliştirme eğitim programıdır. Çocukların matematik becerisine ve kavrama yeteneğine etkisi üzerinde yapılan bir araştırma da şu bulgular elde edilmiştir.

DEVAMI

DRAMA NEDİR?

Türk eğitim sisteminde son zamanlarda sıkça rastlanan kavramlardan birisi dramadır. Drama kavramının tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Drama sözcüğünün Türkçede tam bir karşılığı olmasa da Yunanca ‘dran’ kelimesinden türetilmiştir.

DEVAMI

BELLEĞİNİZ YETERİNCE GÜÇLÜ MÜ?

Yeni tanıştığınız birinin ismini hatırlamakta ya da izlediğiniz bir filmin adını hatırlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Hatta bazen arabanızı nereye koyduğunuzu mu unutuyorsunuz? Belleğinizin zayıf olduğunu düşündüren bu gibi yaşantılardan geçiyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz.

DEVAMI

ÇOCUKLARDA GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR-1- YARATICILIK

Çocuklarda geliştirilmesi gereken üç temel alan vardır. Bunlardan ilki yaratıcılık!

DEVAMI

ÇOCUKLARDA GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR-2- SOSYAL KAPASİTE

Çocuklarda geliştirilmesi gereken alanlardan ilki yaratıcılık, ikincisi ise sosyal kapasitedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar insanların hayattaki başarılarının altında zekadan çok duygusal ve sosyal becerilerinin yattığının göstermektedir. Duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş olan insanların hayatta daha mutlu, üretken dolayısıyla da daha başarılı oldukları görülmüştür. Duygularını kontrol edemeyen insanların ise mevcut yeteneklerini ketleyen bir içsel çatışma içinde oldukları düşünülmüştür.

DEVAMI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Pek çok aile çocuklarının gelişimi konusunda bir şeylerin yolunda gitmediğini çok erken fark eder. Ancak bir kısım aileler belirtileri doğru yorumlayamaz; örneğin ‘büyüyünce geçer’ der ve bu bakış açısı sorunların katlanarak büyümesine sebep olabilir. Bir kısım aileler nereden yardım alacağını bilemez çünkü özgül öğrenme güçlüğü ile ilgili bilgi sahibi olan kişilere ulaşamazlar. Bir kısım aileler de yardım arayışına girer ve yardıma ulaşırlar bunlar da mutlu sonla biten hikayeler olur.

DEVAMI

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül öğrenme güçlüğü normal ya da normalin üzerinde bir zekaya sahip olmakla birlikte okul başarısı gösteremeyen bireylerde görülen bir bozukluktur. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda okumayı öğrenme de güçlük olarak kendini göstermektedir. Bunun yanı sıra dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle ve kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları ile de karşımıza çıkmaktadır.

DEVAMI

DOĞA İLE EMPATİ KURALIM

Rahatlamaya çalıştığımız anlarda hepimiz hayal etmez miyiz bir ağacın altını, yeşili, mis gibi havayı,kuş seslerini… Şehrin karmaşasından, gürültüsünden, stresinden kaçmak için sığınmaz mıyız parklara? Pazarları çocuklarımızı alıp gitmez miyiz bir ağaç altına? En güzel anılarımız, hayallerimiz oralarda değil midir?

DEVAMI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Pek çok aile çocuklarının gelişimi konusunda bir şeylerin yolunda gitmediğini çok erken fark eder. Ancak bir kısım aileler belirtileri doğru yorumlayamaz; örneğin...

DEVAMI

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER

Zihinsel Yetersizlik: 18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen yetersizlik durumudur. Hafif Düzeyde Zihin

DEVAMI

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Çocukta 7 yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve.

DEVAMI

DUYGUSAL, DAVRANIŞSAL VE SOSYAL UYUM GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER

Duygusal Uyum Güçlüğü: Sağlık durumu, zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan; bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli, doyurucu ilişki kurma ve sürdürmede güçlük

DEVAMI

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER

Özel Öğrenme Güçlüğü: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da

DEVAMI

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Üstün veya Özel Yetenek: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme durumudur. Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerin öğrenme yetenekleri, okullardaki genel eğitimin

DEVAMI

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) VE Otistik spektrum bozukluğu (OSP) terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. DSM IV otistik spektrum bozukluğunu beş alt gruba ayırmaktadır: • Asperger sendromu

DEVAMI
Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. 174. Sok. Özgül Apt. Kat:1 No:1 Muratpaşa, ANTALYA
+90 553 507 2560
info@antalyadavranisenstitusu.com

Bu site ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları Antalya Davranış Enstitüsü’ne aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014 Antalya.

Tasarım Altantois