Başa

Makalelerimiz

PASS Teorisi - Türkçe PREP

Okuma, anlama ve anlamlandırma süreçlerinde problem yaşayan, ilkokul çağına gelmiş ancak yaşına uygun beklenen okuma performansını göstermeyen çocuklar için geliştirilmiş bir programıdır. 

PREP, Prof. J.P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisine dayanmaktadır. PASS teorisi eş zamanlı (kelimelerin arasındaki ilişkileri anlama, kelimelerden anlamlı bir bütün oluşturma, vurgu ve yapılan vurgunun anlamlandırılması, detayların görülmesi, uzamsal ilişkiler) ve ardıl işlem (birbirinin ardından gelen ve birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuzu, belirli bir ritim ile art arda verilen uyaranları anlama, kelime dizilerini anlama ve akılda tutma) becerilerine dayanan bir okumayı geliştirme programıdır.

PASS teorisine göre zeka planlama, dikkat, eşzamanlı işlem ve ardıl işlem olmak üzere dört süreçten oluşmaktadır. PREP’te özellikle ardıl işlem ve eş zamanlı işlem becerileri üzerine çalışılmaktadır. Çünkü okuma için özellikle bu iki işlem etkindir. Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eş zamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan doğduğu savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem üzerine kurulmuştur.

Yapılan araştırmalar sonrasında PREP’in uygulama aralığının yaş ve sınıf düzeyi ne olursa olsun okuma problemi yaşayan her çocuğa uygulanabildiğini ve etkili sonuç verdiğini göstermektedir.

Hem bireysel hem de grup uygulanabilmektedir.

Not: Kurumumuzda MOXO, WISC-4, sosyal beceri ve zihin kuramı becerileri testleri uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çocuğun ihtiyaçları belirlenerek bireyselleştirilmiş Attentioner dikkat programı, TODİ- Cognit bilişsel müdahale programı, PREP okumayı güçlendirme programı, sosyal beceri ve zihin kuramı programları ile destek sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Psikolog Büşra Türk