Başa

Makalelerimiz

Attentioner / Dikkatimi Topluyorum

Dikkat eksikliğine çözüm arayan danışanlara yönelik geliştirilmiş Attentioner ( Dikkatimi Topluyorum) programı dikkat ve odaklanmasına yardımcı olma amacıyla kullanılan, çocuklar için nöropsikolojik tabanlı bir yaklaşımdır.

Davranışçı terapi elemanları ile desteklenmiş nöropsikolojik bir program olan Attentioner ile çocukların seçici dikkatlerini daha iyi toplamaları, bireysel denetleme mekanizmalarını geliştirmeleri, arzulanan sosyal davranış biçimlerini kazanmaları amaçlanır. Program dikkatin dört yürütücü işlevi olan odaklanma, bölünmüş dikkat, zamanlama ve seçici dikkati geliştirmeyi hedeflemektedir.

Attentioner Dikkat Geliştirme Programında beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılması ile bilişsel fonksiyonların seviyesinin arttırılması, beyinde yeni aktif geçitler oluşturulması, eskiyen/hatalı geçitlerin yenilenmesi ve dikkatin istenen düzeyde arttırılması sağlanır.

Attentioner programı Bremen Üniversitesi / Almanya ‘da geliştirilmiş, 7-14 yaş grubundaki çocukların dikkatlerini daha iyi toplamalarını sağlamak için düzenlenmiş 15 oturumluk bir programdır. Program dikkat geliştirici özelliğinin yanında çocuklarda davranışsal ve işlevsellik alanında da gelişim görülür.

Uygulaması

- Grup ya da bireysel olarak uygulanabilir.
- Düzenli haftalık seanslar şeklinde uygulanmaktadır.

Kazanımlar

- Çocukların problem çözme yetenekleri desteklenir.
- Seçici dikkat iyileştirilir.
- Organizasyon becerileri geliştirilir.
- Sosyal davranış becerileri arttırılır.

Oturumlar 40-60 dakika sürer ve hafta da bir uygulanır. Her oturumda ortalama 4 görev bulunmaktadır. Görevler, çocukların farklı sorun çözme becerilerini geliştirmeleri, organize olabilmeleri ve aktivite başlatabilmeleri amaçlanır. Sosyal davranış kartları ile sosyal davranışların gelişmesi ve dürtüselliğin önüne geçilmesi hedeflenir.

Not: Kurumumuzda MOXO, WISC-4, sosyal beceri ve zihin kuramı becerileri testleri uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çocuğun ihtiyaçları belirlenerek bireyselleştirilmiş Attentioner dikkat programı, TODİ- Cognit bilişsel müdahale programı, PREP okumayı güçlendirme programı, sosyal beceri ve zihin kuramı programları ile destek sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Psikolog Büşra Türk