Başa

Makalelerimiz

UZAKTAN EĞİTİMDE KONSANTRASYON

Uzaktan eğitim sisteminin hayatımıza girmiş olduğu bu günlerde pek çok öğrenci ve veli süreçle alakalı birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklardan en çok karşımıza çıkan bir tanesi de konsatrasyon güçlüğü. Peki bu süreçte çocuğun konsantrasyonunu arttırmak için neler yapılabilir? Anne baba olarak sizlere düşen sorumluluk nedir?

Öncelikle çocuğun uzaktan eğitime katılacağı çalışma ortamını düzenlemekle başlayabilirsiniz. Çocuğun konsantrasyonunun dağılmayacağı ayrı bir oda belirlemeli ve bu oda içerisindeki olası çeldiricilerin (oyuncak, tv, tablet) ortadan kaldırılması işinizi kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, eğitim esnasında lazım olabilecek tüm araç gereçlerin, teknolojik ekipmanların hazırda olduğundan ve doğru çalıştığından emin olmalısınız. Ders esnasında ekipmanlarla alakalı (mikrofon, kamera vs.) bir problem yaşanması hem çocuğunuzun hem diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacaktır. Eğitimin evden devam ediyor olması pek çok çocuğun bu durumu tatil gibi algılamasına sebep olduğundan, konsantre olmaları zorlaşmaktadır. Bu durumu önlemek adına mekanın yalnızca ders odaklı dizayn edilmesi, mümkünse sadece ders amaçlı kullanılması ve her dersin aynı ortamda alınmasının sağlanması dikkati toplamayı kolaylaştıracaktır. Yüz yüze eğitim koşullarında bile, çocuğun oturduğu sırayı değiştirmek, konsantrasyonunun dağılmasına sebep olmaktadır. Uzaktan eğitim koşullarında dikkati toplamak ve sürdürmek daha güç olacağından, en ufak değişiklik dahi çocuğun dağılmasına yol açabilecektir. Her derse, daha önce konsantre olmayı başardığı, aşina olduğu bir ortamda katılması verimlilik adına katkı sağlayacak, süreci kolaylaştıracaktır. Bir diğer önemli konu, planlama yapılmasıdır. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi, belirli bir kalkış ve kahvaltı saati belirlenmeli, çocuğun uykusunun açılmasına zaman tanınmalıdır. Ders saatinden beş on dakika önce kalkan çocuğun konsantre olması, tüm mekansal düzenleme uygun olsa bile zorlaşacakken; dersten en az bir saat önce kalkmış ve ders başlamadan önce kahvaltısını yapmış olması, hem zihnen hem bedenen hazır olmasını sağlayacaktır. Derse başlamadan önce çocuğun tüm fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmış olduğundan emin olunmalıdır. Dersin ortasında acıkmış ya da tuvaleti gelmiş ise ne kadar çabalarsa çabalasın dikkatinin dağılmasına engel olamayacaktır. Bunlara ek olarak, ekran başında ne kadar kalacağı, mola süresinin ne kadar olacağı ve mola sürecinde neler yapabileceği en başta çocuğa açıklanmalı ve birlikte netleştirilmelidir. Ders esnasında belli bir süre boyunca daima sabit şekilde ekrana bakacağından, çocuğun gözlerinin yorulması kaçınılmaz olacaktır. Bu durum ilerleyen süreçte miyop oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir. Molalarda çocuğun mutlaka bilgisayar başından kaldırılması, mümkünse uzak mesafelere bakmasının sağlanması; göz kaslarının dinlenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca göz kaslarını hem uzağa hem yakına bakarak esnetmiş olacağından miyop oluşumuyla alakalı riski azalacaktır. Son olarak, ders boyu sabit bir yerde oturmak zorunda kalan çocuğun, içerisinde biriken enerjiyi ve hareket ihtiyacını molada gidermesi de, konsantre olabilme becerisini arttıracaktır. Hareket ihtiyacı çok fazla olan ve sabit oturmakta güçlük çeken bir çocuğunuz varsa, ders süresince bir pilates topunun üzerinde oturmasını ve hafif hafif hareket etmesini bile teklif edebilirsiniz. Sürecin hem siz hem çocuğunuz açısından kolaylık ve keyifle geçmesini dilerim. Sevgilerimle…

Psikolog Tuğba OKTAR