Başa

Makalelerimiz

NEDEN PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMI?

Neden Portage Erken Eğitim Programı?

0-6 yaş çocuk gelişiminin en kritik dönemidir. Bu dönemde çocukların nörofizyolojik gelişimleri hızlı, algıları güçlü ve öğrenme becerileri yüksektir. Çocuğun beden, psikolojik ve sosyal sağlığının normal olması için bu dönemde düzenli uzman takipleri gereklidir. 0-6 yaş arasında 3 ayda bir gelişimsel takip yapılması, çocuğun her alanda potansiyellerinin tamamına ulaşmasını sağlar. Bu dönem, beynin plastitesinin gelişimi açısından da kritik bir dönemdir. Çocuk normal gelişim gösterse bile, yeterli görsel ve işitsel uyaran alması her alanda potansiyellerine ulaşması için gereklidir.

Gelişim takibinde çok sık kullanılan Portage, ödül alan bir ölçektir. 1975’ten beri Amerikan Eğitim Bakanlığı’nda kullanılmaktadır. Dünya çapında birçok ülkenin diline çevrilerek başarısını kanıtlamış bir modeldir.

Portage Gelişim ölçeği, 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren Bebek Uyarımı, Sosyal, Dil, Öz bakım, Bilişsel ve Fiziksel gelişim bölümlerinden oluşan bir ölçektir. Türkiye’de okul öncesi kurumlarda ve danışmanlık merkezlerinde çocukların detaylı gelişim takibinde kullanılmaktadır. Hizmet modeline göre, eğitimci tarafından düzenlenen uyarım programını, ev içerisinde anne – babanın çocuğuna uygulaması ve ailenin bu gelişim destekleme sürecinde aktif rol alması sağlanır. Çocuğun gelişiminin takibi, uzman ve ailenin iş birliğine yönelik çalışmalarıyla desteklenir.

Çocuğun doğumdan ilkokula başlama yaşına kadar, çocuğun gelişiminde önde giden alanların fark edilmesi ve yönlendirilmesi, gelişiminde geride kalan alanlar varsa desteklenmesi ve aileye çocuğun gelişimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapılması Portage Erken Eğitim Rehberinin temel amacını oluşturmaktadır.

Gerekli gelişim tarama testlerinden sonra, çocuğun mevcut yaşına uygun şekilde sosyal, dil, öz bakım, bilişsel ve fiziksel gelişim alanları değerlendirilir. Desteklenmesi gereken gelişim alanları belirlendikten sonra, çocuğun olduğu aşamadan itibaren her bir beceriyle ilgili gelişimi destekleyici egzersizler, etkinlikler ve oyunlar ebeveyne öğretilerek çocuğun sağlıklı gelişimi desteklenir. Özellikle 600 civarı beceriye yönelik, 3000’e yakın etkinlik önerisiyle Portage, zengin bir program içeriğine sahiptir. Ailenin çocuklarıyla nasıl oynayacağı, her bir gelişim alanı için hangi etkinlikleri yaptıracağı belirlendikten sonra, ailenin günlük yaşantısının içerisine katılarak program oluşturulur. Portage bu anlamda bize, çocuğun gelişiminde düzenli yapabildiği alanları ve desteklenmesi gereken alanları gösteren detaylı bilgiler sunmaktadır. Çocuğun yapabildikleri Portage için çok önemlidir ve desteklenmesi gereken alanları aşama aşama kazandırmayı amaçlar. Çocuğun herhangi bir gelişim alanında desteklenme ihtiyacının bulunması, çocuğun genel gelişimi için risk oluşturabilir ve Portage için bu alanın daha çok desteklenmesi hedeflenmektedir.

Portage, çocuğun yaşamındaki bütün çevreyi de gelişim sürecine dahil etmeyi ve gelişimin ancak bütün alanlarda desteklenerek gerçekleşeceğini vurgulamaktadır.

Portage, tamamen çocuğun ihtiyaçlarını önemseyen ve ailenin yaşantısına yönelik uygulama esnekliği sağlayan çocuk merkezli bir modeldir. Portage erken eğitim programı, gelişiminin herhangi bir aşamasında gecikme gösteren, gelişimsel geriliği olan çocuklar için uygulandığı gibi normal gelişim gösteren tüm çocuklar için de uygulanabilmektedir. Çocuğunu adım adım takip etmek isteyen ebeveyn ve eğitimcilere de, çocuğun detaylı olarak gözlenebilmesi için fırsat sağlamaktadır. Temel amacımız, doğumdan ilkokula kadar çocuklarınızın, yaşı gereği yapabilmesi gereken temel beceriler hakkında bilgi sahibi olmanız, çocuğunuzun gelişimini yakından takip etmeniz ve bizimle iletişim içinde olmanızdır. Çocuklarınızın yaşına yönelik, öncelikle hangi alanlarda destek ihtiyacı olduğu konusunda bilgi sahibi olmanıza ve onlar hakkındaki beklentilerinizin şekillenmesine yardımcı olacaktır. Çünkü çocuktan beklentilerinizin, onun yaş düzeyinin üstünde ya da altında olması onun gelişimine zarar verebilir.

Psikolog
Elvan URAL