Başa

Makalelerimiz

ZEKA OYUNLARI

Zekayı kavram ilke algı ve yönergeleri kullanarak soyut ya da somut nesneler arası ilişki yada ilişkileri kavrayabilme ,analiz yapabilme, akıl yürütme ve bu becerileri belli bir amaca ulaşmak için kulanma olarak tanımlayabiliriz. bu tanımdan hareketle zeka ile ilgili belirtilen becerileri harekete geçirecek her türlü etkinliği zeka oyunu olarak algılayabiliriz.ancak bu amaçlara ulaşmak için etkililiği ispatlanmış, eğlenceli, kolay temin edilebilir ve tüm dünyada uygulanan oyunlar da vardır. Bu oyunlar aynı zamanda Milli eğitim bakanlığının ortaokul zeka oyunları dersinin içeriğinide oluşturmaktadır.

Gelişim ve değişim çağındayız. Bu nedenle bu değişime ayak uydurmak kendimizi sürekli yenileme ihtiyacını doğurur. kendimizi yenilemenin yolu da zihnimizi sürekli aktif tutmaktan ve yeni bir şeyler öğrenmekten geçmektedir. Zeka oyunları günümüzde tüm eğitim sistemlerinin hedefi olan becerileri kazandırmanın etkili ve eğlenceli en yaygın yoludur.

ZEKA OYUNLARININ YARARLARI

» Akıl yürütme
» Problem çözme
» İletişim
» Yaratıcı düşünme
» Strateji oluşturma
» Bilgi teknolojilerini kullanma
» Karar verme
» Dili etkili kullanma
» Girişimcilik özelliklerinin gelişimine katkı sağlar.