Başa

Makalelerimiz

MENTAL ARİTMETİK

5-13 yaş çocukları için hazırlanmış zihinsel aritmetiğe dayalı bir beyin eğitim programıdır. Abaküs temelli bir zihin geliştirme eğitim programıdır. Çocukların matematik becerisine ve kavrama yeteneğine etkisi üzerinde yapılan bir araştırma da şu bulgular elde edilmiştir. Mental aritmetik dersi verilen sınıflardaki öğrencilerin matematiksel kavramları tanıma ve anlamada hesaplama becerisinde ve matematik problemlerini çözme becerilerinde yapılan ölçümde matematik performansı ve zeka testleri sonuçlarında bu eğitimi alamayan öğrencilerden çok daha iyi sonuçlara ulaştıkları tespit edilmiştir.

Faydaları

» Zihin egzersizi ile tüm beyin fonksiyonlarını daha iyi kullanır hale gelir.
» Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda verimli bir şekilde kullanabilir.
» Geniş hayal gücüne ve gözlem yapma yeteneğine sahip olur.
» Yaratıcılık ve üretken düşünme yeteneğini kazanır
» Uzun süreli ve üst düzey dikkat kazanır.
» Matematiksel işlemleri zihinden yapar.
» Özgüven kazanır.