Başa

Makalelerimiz

ÇOCUKLARDA GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR -1- YARATICILIK

Çocuklarda geliştirilmesi gereken üç temel alan vardır.

Bunlardan ilki yaratıcılık!

Yaratıcılık, çocukların yeteneklerini becerilerini gösterebilecekleri ortamlar sunduğumuzda gelişir. Becerilerini sunmaları için imkan vermezsek körelir. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıkları çok yüksek iken okul çocuklarının yaratıcılıkları körelip bekleneni sunan çocuklar olmaya başladıklarını görürüz. Örneğin okul öncesi çocuklarının resimleri son derece farklı, özgün karakterlerle doluyken, okul çocuklarının resimleri genelde birbirlerine benzemektedirler.

Peki çocuklarımızda yaratıcılığın gelişmesi için neler yapabiliriz?

Öncelikli olarak soru şekillerimize dikkat etmeliyiz. Çocuklara bilgi içeren, tek bir cevabı olan, kapalı uçlu sorular yerine onları düşünmeye sevk eden, kendi fikirlerini sunabilecekleri, duygularını ifade edebilecekleri açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Böylece yaratıcı düşünceyi geliştirmiş olursunuz. Örneğin: ‘’bunun hakkında ne düşünüyorsun, sence nasıl olabilir, bu durumda ne hissetmiş olabilir?’’ gibi sorularla hem kendisini ifade etmesini hem de yaratıcı düşünmeyi desteklemiş olursunuz.

Yaratıcılığın gelişmesi için ona olanaklar sunabilirsiniz. örneğin; hamur, sulu boya, kağıtlar, kum, kil, müzik, müzik aletleri, çeşitli boyalar, kumaşlar, artık malzemeler… Sunabileceğiniz materyaller de sizin yaratıcılığınızla sınırlıdır…

Çocuk özgür bırakılmalı ki; çağrışım akıcılığı, fikir akıcılığı olsun kendi zihninden bir şeyler bulup üretmenin tadına varsın. Hayal gücünü kullanıp farklı çözümler üretebildiğini görsün. Ona ne yapacağını ne renk boyayacağını söylemek yerine onun ne yapmak istediğini, nasıl boyayacağını kendisine sorabilirsiniz. Böylece hem yaratıcılığı desteklemiş hem de kendi kararlarını verebilmesini sağlamış olursunuz. Unutmayın ki; önemli olan bir şeyi doğru çizmiş olması değil, onun nasıl gördüğü ve nasıl çizdiğidir. Kendi istediği gibi çizmesine olanak verin, farklı olmanın verdiği hazzı da ona tattırın…

Bir kitabı onlara okumadan, ismini söylemeden önce kapağını gösterip ‘’acaba adı ne olabilir, bu kitap neyle ilgili olabilir, acaba ne anlatıyordur?’’ gibi sorularla fikirler üretmesini sağlayabilirsiniz.

Hayali oyunlar oynayabilirsiniz. Düşüncelerini ve verdiği fikirleri önemserseniz, daha fazlasını üretmek için çabalayacaktır.

Yaratıcılık; aynı zamanda çocuklarda kararlılık, merak, karmaşık düşünebilme, espri yeteneği gibi becerileri de geliştirecektir.

Etkinlikleri yaparken de sürecin sonuna değil, sürecin kendisine odaklanın. Bunu yapmaktan nasıl da keyif aldığınıza odaklanın. Çünkü birlikte çok keyifli zaman geçirmiş olacaksınız…

Sevgilerimle.
Psikolog, Şule Demir Kökçen