Başa Dön

HİZMETLERİMİZ

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI

» ZEKA VE GELİŞİM TESTLERİ
 • Zeka Testleri:
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Stanford-Binet
 • Goodenogh Bir İnsan Çiz Testi
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV)
 • Gelişimsel Değerlendirmeler:
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri
 • GEÇTA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
 • EROT Erken Okur Yazarlık Testi
 • Dil Gelişimi Değerlendirmeleri:
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Nöropsikolojik Değerlendirmeler:
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Benton Görsel Dikkat Algı Testi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • Gisd Sayı dizileri
 • Stroop Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Değerlendirme Testi
 • Yetişkinler İçin:
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik envanteri (MMPI)
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-R)
 • Cümle Tamamlama Testi (BEIER)
» ZEKA OYUNLARI

Gelişim ve değişim çağındayız. Bu nedenle bu değişime ayak uydurmak kendimizi sürekli yenileme ihtiyacını doğurur. kendimizi yenilemenin yolu da zihnimizi sürekli aktif tutmaktan ve yeni bir şeyler öğrenmekten geçmektedir. Zeka oyunları günümüzde tüm eğitim sistemlerinin hedefi olan becerileri kazandırmanın etkili ve eğlenceli en yaygın yoludur. Çocukların zihinsel kapasitelerini artırmakta ve böylece bilgiyi alışı ve mevcut bilgiyi kullanma kapasitelerini arttırmaktadır.

» DİKKAT GÜÇLENDİRME

Dikkat öğrenmeyle ilişkili bir beceridir. Dolayısıyla dikkatini odaklamada sorun yaşayan bir bireyin öğrenmede de sorun yaşaması beklenir. Dikkat güçlendirme çalışmaları çocukların dikkatlerini odaklayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için özel materyallerle yapılan çalışmaları içermektedir. Her çocuğun yapısına özgü bir psikoeğitim planlanmaktadır.

» OKUMA GÜÇLENDİRME

Yavaş okuma ve yanlış okuma çocukların akademik becerilerini düşürmektedir. Her çocuğun yapısına özgü oluşturulmuş okuma güçlendirme seansları ile hem hızlı hem de hatasız okumaları sağlanmaktadır.

» GRUP TERAPİSİ

Benzer ihtiyaçları paylaşan bir grup çocuk ile belli aralıklarla bir araya gelinerek devam eden bir süreçtir. İhtiyaçlara göre farklı programlar ve farklı gruplar planlanmaktadır. Örneğin; sınav kaygısı, özgüven geliştirme, sosyal beceri geliştirme... Çocukların sorunlarını aşmaları ve yeni beceriler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

» DRAMA GRUPLARI

Yaratıcı drama, yaşayarak, oynayarak, deneyimleyerek öğrenme ve gelişme sürecidir. Kişiye özgür seçimler yapabilmesi ve bireysel kararlar alabilmesi için fırsatlar sunar. Küçük yaşlardan itibaren bağımsız ve özgün düşünebilmenin yollarını öğretirken aynı zamanda onlara kendine özgü bireysel kararlar almada farklı çözüm yolları sunar. Yaratıcı drama günlük hayatta karşılaşılan sorunları yeniden işleme şansı verir. Böylece öğrencileri yaparak- yaşayarak hayata hazırlar.

Yaratıcı dramanın temel hedefi, kişiliği geliştirebilmek ve öğrenmeyi kolaylaştırabilmek, bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

» GRUP EĞİTİMLERİ

Grup eğitimleri, benzer ihtiyaçları paylaşan bir grup çocuk ile belli aralıklarla bir araya gelinerek devam edilen bir süreçtir. İhtiyaçlara göre düzenlenmiş örneğin dikkat güçlendirme psikoeğitim grupları, özgül öğrenme güçlüğü psikoeğitm grupları, hafıza güçlendirme psikoeğitim grupları gibi farklı başlıklarda çocukların sorunları aşmaları ve becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

» AKADEMİK DANIŞMANLIK

Çocuk ve ergenlerin; dikkat, hafıza, yaratıcılık, kendini ifade becerilerinin ve duygusal zekalarının izlenip geliştirilmesi, öğrenim sitillerinin tespit edilip en uygun öğrenme ortamının bulunması, sınav ve sunum korkusuyla baş etme becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışılır.

» GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

0-6 yaş çocuk gelişiminin en kritik dönemidir. Her çocuk kendine özgü birçok potansiyel ve yetenekle de doğar. Çocuğun kendine özgü yanlarını dikkate alarak, doğal gelişim basamaklarının desteklenmesi ve potansiyellerinin fark edilmesi kişiliğinin gelişimi için yaşamsal önem taşır. Her çocuğun bebeklik döneminden başlayarak gelişim takibinin yapılması ve buna göre gelişim programının oluşturulması çocuğa sağlıklı bir gelecek sunmak için gereklidir. Görüşme ve testlerle başlayan gelişim takibi çalışmasında, çocuğun gelişiminde önde giden alanlarının farkedilmesi ve yönlendirilmesi, gelişiminde geride kalmış alanları varsa desteklenmesi için yol haritası çizilir. Aileye, çocuğunun gelişimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapılır.

» SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUBU

Çocuğun yaşına ve gelişim özelliklerine uygun; kendini grup içinde ifade etme, iletişimi başlatma ve sürdürme, duygularını tanıma ve ifade edebilme, öfkesini kontrol etme ve öfkesini yapıcı şekilde yönlendirme, gündelik yaşam içinde karşısına çıkabilecek sorunlara ilişkin özgün çözümler geliştirebilme, farklı alternatifler üretebilme gibi sosyal becerileri edinebilmesi amaçlanmaktadır.

» DİL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRMELERİ

Çocuğun konuşma ve dil gelişiminin takvim yaşı ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi için; çocuğu oyun ortamında izlemekte, gözlem yapmakta ve dil gelişim testleri uygulamanmaktadır. Gerekli durumlarda dil becerilerinin gelişimini desteklemek için ailenin de katılımı ile terapi programı oluşturulmaktadır.

» DİKKAT BECERİLERİNİ GELİŞTİRME GRUPLARI

Dikkat; odaklanma, dikkati o odakta sürdürebilme ve dağılan dikkati tekrar odaklayabilmeyi içeren birtakım işlevlerden oluşur. Dikkat eksikliği yaşayan çocuk bu işlevlerden herhangi biri ya da birkaçında sorun yaşar. Dikkate ilişkin yaşanan her sorun öğrenmeye de yansır. Çünkü dikkat öğrenmenin temel işlevlerinden biridir.

Dikkat becerilerini geliştirme çalışmaları ile çocuklardaki dikkat yoğunluğunun arttırılması amaçlanmaktadır. Yaş gruplarına uygun şekilde oyunla desteklenmiş egzersiz çalışmaları bu hedef doğrultusunda şekillendirilmektedir.

Dikkat Becerilerini Geliştirme GruplarıGruplarımız; okul öncesi dönemi ve okul çağı çocuklarını içermektedir. Grup süremiz toplam 12 haftadır. Grup çalışmalarına başlamadan önce ve her ayın sonunda mutlaka çocuk ve aile görüşmesi yapılıp aileler bilgilendirilir. Yapılan çalışmaların evde de desteklenmesi için aileye destek verilir. Grup çalışmaları en fazla 6 çocuk ile kapalı grup olarak haftada 1,5 saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Grup çalışmalarına katılacak çocukların yaş gruplarına ve beceri gelişim düzeyine göre planlama yapılmaktadır. Benzer özelliklere sahip olan çocuklar aynı grupta yer almaktadır.

» OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi, 2-12 yaş arasındaki çocukların oyun yolu ile kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan bir terapi şeklidir. Çocukların yetişkinlere göre daha az kelime haznesi olduğundan, oyun terapisi duygularını ifade etmelerinde daha etkilidir. Oyunla hem isteklerini hem de dürtülerini korkmadan ortaya koyabilmektedirler. Çocuk, oyun terapisi ile geçmiş travmalarına sembolik bir şekilde erişebilmekte ve onları yeniden yaşayıp yapılandırabilmektedir. Sembolik de olsa, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmekte ve böylece kendi hayatına ilişkin kontrolünü farketmekte, kendini daha yeterli hissetmektedir. Oyun terapisi ile, çocukların yaşadıkları problemleri aşmaları, duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişime ulaşmaları sağlanmaktadır.

Oyun terapisinin faydalı olduğu alanlar;

 • - Okula adaptasyonda güçlük
 • - Ailede yaşanan çatışma, boşanma
 • - Kardeş kıskançlığı
 • - Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı gibi kayıp ve travmalar
 • - Şiddet eğilimi gösterme, öfke kontrolünde zorlanma
 • - Ayrılık anksiyetesi
 • - Düşük özgüven
 • - Öğrenme güçlüğü ve diğer okul problemleri
 • - Uyku ve yeme problemleri
 • - Takıntılar
 • - Psikolojik nedenlere dayalı kekemelik
 • - Tıbbi nedene bağlı olmayan baş ağrıları ya da mide ağrıları gibi fiziksel semptomlar
 • - Parmak emme
 • - Alt ıslatma veya dışkı kaçırma problemi
ERGEN DANIŞMANLIĞI

Yaşanan her problem kendine has özellikler taşımaktadır. Her bireyin kendine özgü ve kendi özel ihtiyaçlarına uygun olarak destek alması gerekmektedir. Ergenlerle destek sürecini bu bilgi ışığında planlayan merkezimizde, her danışana uygun olan ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan terapist ve terapi yönteminin sağlanmasına özen gösterilmektedir.

» GRUP TERAPİSİ

Benzer ihtiyaçları paylaşan bir grup ergen ile belli aralıklarla bir araya gelinerek devam eden bir süreçtir. İhtiyaçlara göre farklı programlar ve farklı gruplar planlanmaktadır. Örneğin; sınav kaygısı, özgüven geliştirme, sosyal beceri geliştirme... Ergenlerin sorunlarını aşmaları ve yeni beceriler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

PSİKOONKOLOJİ

Psikoonkoloji (Kanser Psikolojisi)

Her geçen gün görülme sıklığı artan kanser, bedensel zorlukların yanı sıra hastaların sosyal yaşamında ve hastalar üzerinde psikolojik etkisi ağır ruhsal sorunlara yol açabilmekte, bu durum da hastalığın seyrini ve tedaviye yanıtı olumsuz etkilemektedir.

Psiko-onkoloji (kanser psikolojisi) kanser tedavisindeki gelişmelerle birlikte giderek önem kazanmış ve bugünde tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak giderek yayılmakta ve gelişmektedir. Kanser hastalarında psikoterapi hastalığın fiziksel tedavisini tamamlayıcıdır. Tedavinin bütünleyici ve ayrılmaz bir bölümüdür. Kanserde psikolojik tedavi girişimleri; bireysel psikoterapi, psikolojik eğitim veya grup terapisi ile kanserle baş etme davranışını geliştirmek için uygulanan sistematik çabalardır. Kanserin tedavi süreci ağır ve uzun bir dönemi içerdiği için, hastaların psiko-sosyal destek almaları ruh sağlıklarının korunmasında ve hastalıkla baş edebilme becerilerinin geliştirilmesinde önem taşımaktadır. Tüm hastalık süreci ve sonrasında psikolojik tedavi ve destek tüm bu zorlu süreci destekleyecek, yaşam kalitesini ve tedavi etkinliğini arttıracaktır.

Psiko-onkolojik terapilerden yalnızca kanser hastaları değil, hasta yakınları (ailesi ve arkadaşları) ve kanser alanında hizmet veren tedavi ekibi (onkolog, onkoloji hemşireleri, radyoterapi uzmanı, radyolog gibi) de yararlanabilir.


GRUP TERAPİSİ

ÇİFT TERAPİSİ

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. 174. Sok. Özgül Apt. Kat:1 No:1 Muratpaşa, ANTALYA
+90 553 507 2560
info@antalyadavranisenstitusu.com

Bu site ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları Antalya Davranış Enstitüsü’ne aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014 Antalya.

Tasarım Altantois