Başa

Hizmetlerimiz » Zeka Gelişim Testleri

Zeka Gelişim Testleri

Zeka Testleri:
» Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
» Stanford-Binet
» Goodenogh Bir İnsan Çiz Testi

Gelişimsel Değerlendirmeler:
» GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
» Ankara Gelişim Tarama Envanteri
» Denver Gelişimsel Tarama Testi
» Gesell Gelişim Figürleri

Dil Gelişimi Değerlendirmeleri:
» Peabody Resim Kelime Testi

Nöropsikolojik Değerlendirmeler:
» Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
» Benton Görsel Dikkat Algı Testi
» Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
» Gisd Sayı dizileri
» Stroop Testi
» Burdon Dikkat Testi


Diğer Hizmetlerimiz