Başa

Hizmetlerimiz » Uygulanan Testler

Uygulanan Testler

Zeka Testleri
» Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
» Stanford-Binet
» Goodenogh Bir İnsan Çiz Testi
» Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ-IV)

Gelişimsel Değerlendirmeler
» GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
» Ankara Gelişim Tarama Envanteri
» Denver Gelişimsel Tarama Testi
» Gesell Gelişim Figürleri

Dil Gelişim Değerlendirmeleri
» Peabody Resim Kelime Testi
» TEDİL
» TODİL
» DIR FLOORTIME MODELİ NEDİR?

Nöropsikolojik Değerlendirmeler
» Moxo d-CPT dikkat Performans Testi (Çocuk)
» Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
» Benton Görsel Dikkat Algı Testi
» Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
» Gisd Sayı dizileri
» Stroop Testi
» Burdon Dikkat Testi
» Moxo Dikkat Performans Testi (Yetişkinler ve Çocuklar için)

Projektif Değerlendirmeler
» Cümle Tamamlama Testi
» CAT
» L.Düss Psikanilitik Öykü Testi
» Goodenogh Bir İnsan Çiz Testi
» Bir Aile Çiz Testi

Yetişkinler İçin
» Moxo d-CPT dikkat Performans Testi ( Yetişkin)
» Minnesota Çok Yönlü Kişilik envanteri (MMPI)
» Tematik Algı Testi (TAT)
» Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-R)
» Cümle Tamamlama Testi (BEIER


Diğer Hizmetlerimiz