Başa

Eğitimler ve Seminerler » Uzman Eğitimleri

Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme Sosyal Beceriler Ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellemesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği son yıllarda vurgulanmaktadır.

Benzer şekilde Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanılı çocukların da sosyal biliş alanında ve sosyal becerilerde yetersizlikler yaşayabildikleri ve bu durumun örneğin mutluluk, üzüntü gibi yüz ifadelerini ve düşünceli, sıkılmış gibi karmaşık duyguları, beden dilini anlamalarını engellediği, sosyal ipuçlarını okuyamamalarına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, öğretilecek olan zihin kuramı becerilerini değerlendirme için kullanılan testler ve zihin kuramı ve sosyal becerileri öğretmek için kullanılan öğretim yöntemleri ÖÖG çocukların eğitimlerinde de kullanılabilir.

MODÜLLER:

1. Modül: “Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişimi” / Kuramsal Temeller

• Sosyal beceri yetersizlikleri ve bilişsel ilişkili kuramlar (yürütücü işlevler, merkezi bütünleme, zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar

• Zihin kuramının gelişimi, sosyal beceriler ve zihin kuramı becerileri

• Otizm spektrum bozukluğu ve diğer özel gereksinimli bireylerde zihin kuramı sorunları.

2. Modül: “Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi” / Testler

Öğretilecek “Zihin Kuramı Testleri’’

• Zihin Kuramı Öncüllerini Değerlendirme; “Basit Perspektif”, “Karmaşık perspektif”, “Görme- Bilme”

• I. Düzey zihin kuramı testleri (Birinci düzey Yanlış İnanç Testleri); “Yer Değiştirmeli Testler”, “Beklenmedik İçerik Testleri” ve “Görünüm Gerçeklik Testleri”,

• II. Düzey zihin kuramı testleri (İkinci Düzey Yanlış İnanç Testleri); “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çikolata testi (Chocolate Bar Story)”, “İkinci Düzey Yer Değiştirmeli Testler”,

• İleri Düzey zihin kuramı testleri; “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)”, “Gözlerden Zihin Okuma Testi" (Reading the Mind in the Eyes Test)”,” “Gaf Testi”, “Beden Dili” ve “Empati Testi”, öğretilecek ayrıca test sonuçlarını yorumlama, zihin kuramı becerilerinin sosyal beceri programına entegre edilmesi öğretilecek ve örnek materyaller verilecektir.

3. Modül: “Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi”

Bu modülde, beşli skala, güç kartı, sosyal öyküler, karikatür konuşmalar, kurallar kitapçığı, video modelle öğretim, duygu ve inanç öğretimi, yazılı olmayan sosyal kuralların öğretiminde etkili diğer yöntemler üzerinde durulacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Bu programa Otizm ve özel gereksinimli gruplarla çalışan tüm meslek grupları ve bu meslek gruplarının lisans eğitimi son sınıf öğrencileri katılabilir. Eğitim yüzyüze gerçekleştirilecektir.

SERTİFİKASYON KOŞULLARI

Bu eğitim programı uluslararası Europass onaylı sertifika ile belgelendirilecektir. Sertifikasyonun tamamlanabilmesi için katılımcıların kendi seçecekleri iki farklı testin uygulama videolarını iletmeleri ve tarihi sonradan belirlenecek olan (eğitimden yaklaşık 2 ay sonra) online süpervizyon ve değerlendirme oturumuna katılmaları gerekmektedir. Bu oturum sonunda eğitimci tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre sertifikanız onaylanarak iletilecektir. Sertifikaya ek olarak Cardcert tarafından hazırlanan ve onaylı eğitimlerinizin yükleneceği Europasscard akıllı kimlik kartını da talep etmeniz halinde eğitim ücretine ek olarak 250,00 TL ödemeniz gerekmektedir.

SÜPERVİZYON SÜRECİ

1. Testlerin uygulanması, program hazırlanması ve hedeflere uygun öğretim yöntemlerini kullanma/uygulama sürecine ilişkin soruların süpervizyon tarihinden bir hafta önce yazılı olarak gönderilmesi,

2. Testlerin uygulandığı vaka (çocuk/birey) ile ilgili

a. Demografik ve tanısal bilgilerin
b. Sosyal beceri formunun sonuçları ve
c. Test sonuçlarının ve hedeflenen becerilerin yazılı olduğu bir rapor hazırlanması
d. Uygulanan testlerin video çekimlerinin, çocuğun düzeyine uygun olan, duygu tanıma ve yanlış inanç testleri grubundan en az birer test
▪ Test uygulamasının çekimi yapılırken, yönergeyi verme ve uygulama süreci kısa olan testlerin tüm

* Online Grup süpervizyonu maksimum 20 kişi ile yapılacaktır Süre, 120 dk

* Online Bireysel süpervizyon için süre, 60 dk

EĞİTİM TARİHLERİ VE SÜRE:

1. Oturum: 16 Ekim 2021, Cumartesi, 09.30-17.30,

2. Oturum: 17 Ekim 2021, Pazar, 09.30-17.30,

3. Oturum: Süpervizyon ve değerlendirme (tarihi daha sonra belirlenecektir)

EĞİTİMCİ:

Doç. Dr. Alev GİRLİ

Hacettepe Üniversitesinde Psikoloji lisans, Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Bölümünde PDR anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Okul öncesi eğitiminde ve özel eğitim alanında eğitimci ve yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanı ile DEÜ PDR anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev almış, 2007 yılından itibaren Özel Eğitim Bölümünde bölüm başkanlığı, Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini üstlenmiş ve 2019 yılında Doçent ünvanı almıştır. Çalışma alanları otizm, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimi, zihin kuramı ve sosyal beceriler, kaynaştırma ve özel eğitim alanında aile eğitimi ve danışmanlığı alanında yoğunlaşmıştır. Otizm, zihin kuramı, sosyal beceriler, aile eğitimi ve kaynaştırma konularında yayınları bulunmaktadır.Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. 174. Sok. Özgül Apt. Kat:1 No:1
Muratpaşa, ANTALYA

+90 553 507 2560
info@antalyadavranisenstitusu.com