Başa

Eğitimler ve Seminerler » Uzman Eğitimleri

Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapisinin Kullanımı

GEÇMİŞ ETKİNLİK

Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapisinin Kullanımı

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında, katılımcıların sanat ve yaratıcılık süreçleri ile sanatın terapötik işlevleri hakkındaki bilgi edinmeleri ve deneyimsel atölye çalışmaları ile kendini anlama, anlamlandırma, kelimelere dökülemeyen yaşantıları ifade etme fırsatı oluşturma ve sanat psikoterapisi ile tanıştırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim Tarihi ve Yeri: 19 Nisan 2015, Antalya Davranış Enstitüsü

Adres: Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. Özgül Apt. Kat:1 No:1 Muratpaşa/Antalya

Tel: 0553 507 2560

Eğitim Programı:

Grupla tanışma ve ısınma
09.00-09.45 Sanat, yaratıcılık ve sanatın psikiyatrideki işlevi
09.45-10.30 Sembollerin oluşumu: Geçiş/oyun alanı, estetik mesafe
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Ruhsal bozukluklarda sanatla terapi
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.30 Atölye Çalışması-I: Yaratıcılığı deneyimleme, dışavurum ve farkındalık
14.30-15.00 Kahve Arası
15.00-16.30 Atölye Çalışması-II: Sanat terapisinde grup dinamikleri

Eğitimciler:

Dr. Nurhan Eren, Psikoterapist/Psikiyatri Hemşiresi (Sanat Psikoterapileri Derneği Başkanı)

Birgül Emiroğlu Bakay, Klinik Psikolog/Oyun Terapisti (Oyun Terapileri Derneği Başkanı)

Kimler Katılabilir

Ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslek üyeleri (Psikiyatr, Psikiyatri asistanı, Hemşire, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Çalışmacı vb. alan mezunları doğrudan eğitime katılabilir).

Verilecek Belge: Sanat Psikoterapileri Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir.

Atölyelere katılımda sayı sınırı vardır ve sabah oturumlarına katılmış olmak gereklidir.

"Başvurularda, sayı sınırlaması olduğu için, öncelik sırası dikkate alınacaktır. Eğitime katılmak isteyenler Şubat ayı sonuna kadar Antalya Davranış Enstitüsü eğitim sorumlusu Psikolog Şule Demir Kökçen‘i arayarak isimlerini yazdırıp ön kayıt olabilirler. Kesin kayıt için 100 TL ücretin yatırılması gerekmektedir.

Eğitmenler Eğitimciler:

Nurhan Eren, Dr. Psikiyatri Hemşiresi/Psikoterapist/Süpervizör 1982 yılında İÜ İTF Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuş, İÜ Sağlık Bilimleri Enstitü’sünde 1988 yılında yüksek lisans,1998 yılında “Psikotik ve Borderline Hasta Gruplarında Sanatla Psikoterapi Sürecinin İncelenmesi” konulu tez çalışması ile Doktora eğitimini tamamlamış, doktora tezi ile, 2001yılında, “Prof.Dr.Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Bilim Ödülü almıştır. Psikoterapi eğitimi için; 1989 1994 yıllarında Moreno Enstitüsü ve “Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Derneği”nin yürüttüğü psikodrama eğitimine ve 1992-1998 yıllarında psikodinamik bireysel psikoterapiye devam etmiş ve 3 yıl süreyle İMAGO psikoterapi merkezinde yürütülen psikoanalitik psikoterapi eğitim toplantılarına katılmıştır.1985 yılından beri İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. 1988-1994 yılları arasında psikotik bozukluklar, 1994’den itibaren kişilik bozuklukluğu hastalarıyla psikodinamik bireysel/grup psikoterapileri ve psikodinamik sanat psikoterapilerini yürütmekte ve kişilik bozuklukları ve grup psikoterapisi konusunda süpervizyon vermektedir. 2011 yılından bu yana ise aynı klinikte yatarak veya ayaktan tedavi gören psikiyatri hastalarına yönelik “Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı”nı (SPR) yürütmekte, ruhsal bozukluklarda sanat psikoterapileri alanında eğitim ve süpervizyon vermektedir. 2012 yılında Sanat Psikoterapileri Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiş, kurucu başkanlığını yapmış ve halen genel başkanlığını sürdürmektedir.

Birgül Emiroğlu Bakay, Klinik Psikolog/Oyun Terapisti 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği ’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmasını İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tamamladı. Eş zamanlı olarak başladığı şizofreni hastaları ile grup terapilerine aynı klinikte yürütmeye devam etmekte, çalışmalarını çocuk-ergen ve yetişkinler ile sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği'nden Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Travma Odaklı Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi ve MidAmerica Nazarene University, Oyun Terapisi Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Sanat Psikoterapisi Eğitimlerini tamamlamıştır. Şu anda, Oyun Terapisi Eğitimi (Oyun Terapileri Derneği) ve Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nda dersler vermektedir. Oyun Terapileri Derneği’nde Kurucu Üye, Genel Başkan; Sanat Psikoterapileri Derneği’nde Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Etkinliğimizden fotoğraflar