Başa

Eğitimler ve Seminerler » Uzman Eğitimleri

Bebeklikten Yetişkinliğe Bağlanma Ve Bağlanma Temelli Bireysel, Çift, Evlilik Ve Aile Terapisi

GEÇMİŞ ETKİNLİK

Eğitimci, Uzm. Psk. Tarık Solmuş

Tarih: 6-7-8 (Cuma-Cts-Pazar) Şubat 2015

Eğitim Tanıtımı

Bebeklikten yetişkinliğe; ebeveyn-çocuk ilişkisinden akran ilişkilerine, yakın - romantik ilişkilere, kariyer - iş yaşamına, cinsel yönelimlere, dinsel tutumlara, psikopatolojik örüntülere ve politik inançlara kadar birçok davranış alanını etkileyen bağlanma sürecini, bağlanma kuramının bireysel, çift, evlilik ve aile terapilerine katkılarını ve bu alanlarda çalışan ruh sağlığı uzmanlarının bağlanma modelinin bilgi ve deneyimlerini terapötik süreçlerinde nasıl kullanabileceklerini vaka ve kısa film analizleriyle de irdeleyecek olan bu eğitime psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, çocuk gelişimciler ve sosyal hizmet uzmanları katılabilirler.

Eğitimin Temel Amacı

• Bebeklerle, çocuklarla, ergenlerle ya da yetişkinlerle bireysel, çift, evlilik ya da aile terapisti / danışmanı olarak çalışan ruh sağlığı uzmanlarının danışanlarının / hastalarının bağlanma süreçlerini-stillerini belirleyebilmelerinin, onlarla güvenli bir terapötik ilişki kurabilmelerinin ve terapi sürecini bağlanma temelli olarak sürdürebilmelerinin sağlanması,
• Bireysel sorunların / bozuklukların (kişilik ya da duygudurum bozuklukları gibi) çift, evlilik ve aile ilişkilerini nasıl etkilediğinin gözden geçirilmesi,
• Taraflarda / eşlerde birebir yakın ilişkilerin bir sonucu olarak gelişen sorunların (eş tükenmişliği, depresyon ya da yeme bozuklukları gibi) gözden geçirilmesi,
• Her 3 amacı gerçekleştirebilmek için de katılımcılara bilgi, farkındalık ve yetkinlik kazandırılması.

Eğitimin İçeriği

Bu eğitim çerçevesinde kısaca şu konulara değinilecektir:

• Bebeklikten yetişkinliğe bağlanma; bağlanma ve kültür-cinsiyet rolleri, iş yaşamı, politik tutumlar, tanrıya bağlanma, kayıp-yas süreci
• Bağlanma açısından çocuk çizimleri, hikayeleri ve oyunları
• Bebeklik – çocukluk döneminde bağlanma ve bağlanma bozuklukları (Tepkisel Bağlanma ve Ayrılık Anksiyetesi Bozuklukları)
• Bağlanma ve bebeklik-çocukluk döneminde psikopatoloji: Bağlanma ve ADHD, Otizm, Karşı Olma-Karşı Gelme Bozukluğu, Okul Korkusu – Reddi, Yeme ve Davranım Bozuklukları ilişkisi ve ayırıcı tanılar
• Bağlanma ve ergenlik-yetişkinlik döneminde psikopatoloji: Bağlanma ve Kaygı, Yeme, Davranım ve Kişilik Bozuklukları vb. ilişkisi
• İlişki / evlilik kalitesi, uyumu ve doyumu
• Kıskançlık ve aldatma / aldatılma
• Kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları açısından yakın ilişkiler
• Eşlerarası / aile içi çatışmalar ve şiddet
• Çocukluktaki istismarın-tacizin yetişkinlikteki yakın ilişkilere yansımaları
• Travma sonrası stres bozukluğu ve yakın ilişkiler
• Alkol / madde kötüye kullanımı / bağımlılığı ve yakın ilişkiler
• Yeme bozuklukları ve yakın ilişkiler
• Cinsel yaşam, cinsel doyum ve cinsel işlev bozuklukları
• Terapistin ve hastanın bağlanma stillerinin “terapötik” sürece etkisi.
• Bağlanma stillerine göre danışanların terapist ve terapötik süreç algıları
• Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri bağlanma sürecinin belirlenmesi
• Çift, evlilik ve aile terapisi kuramları ve bağlanma
• Bağlanma açısından terapistin bireysel, çift, evlilik ve aile terapilerindeki rolü

Eğitime Kimler Katılabilir ?

• Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimciler

Süre
30 saat (3 x 10 saat)

Saatler
09.00 – 19.00

Kontenjan
25 kişiyle sınırlıdır

Son kayıt tarihi
30 Ocak 2015

Verilecek Belge
Katılım BelgesiBilgi ve Ön Kayıt için: Antalya Davranış Enstitüsü, 100. Yıl Bul. Ahmet Yıldız Apt. No: 16, D: 15 Muratpaşa / Antalya

Tel: 0553 507 2560