Başa

Eğitimler ve Seminerler » Uzman Eğitimleri

Sanat Terapisi Eğitimi

Eğitimci, açıklanacak

Tarih: Açıklanacak

Eğitim Tanıtımı

Dışavurumcu sanat terapileri, çeşitli sanat dallarını duygu ve düşünceleri dışa vurmak için kullanan terapi yöntemleridir. Resim, dans, müzik, drama ve yazı kullanılan sanat dallarından bazılarıdır. Hepsinde ortak nokta sanatın iyileştirici yönünü temel almaları ve yaratıcılık sayesinde sağaltımı sağlamalarıdır. Dışavurumcu terapiler iletişimi kolaylaştırır, direnci azaltır, insanların içindeki doğal yaratıcı gücü ortaya çıkartır ve problem çözmeyi kolaylaştırır.

Bu eğitimin hedefi, yaratıcı süreç ile psikoterapi arasındaki bağın anlaşılmasını sağlamak; katılımcıların yaratıcı süreci aktif olarak deneyimlemelerini amaçlamaktadır. Teorik bilginin yanı sıra, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları yapılacak ve sanat terapisi dalları deneyimlenerek öğretilecektir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler, Psikiyatri Hemşireleri, Ruh sağlığı alanında eğitim gören 4. Sınıf öğrencileri, Yüksek Lisans öğrencileri veya asistanlar.

Eğitim Programı

I. Modül: Sanat Psikoterapileri ile Tanışma

Tanışma modülü 2 hafta sonundan oluşmaktadır. Katılımcılar yaratıcılık, sanatla sağaltım ve sanat terapilerine temel olan diğer kavramlar ile tanışacak, alanın tarihçesi ve gelişimine dair bilgi kazanacak ve atölye çalışmaları boyunca görsel ve dışa vurumcu inter model sanat psikoterapilerinin özgün metodlarını deneyimleyeceklerdir.

II: Modül: Sanat Psikoterapilerinin Temelleri

Katılımcılar, 5 Hafta sonundan oluşan ikinci modülde, tüm sanat psikoterapilerinde ortak olan (1) sanatsal projeksiyon, (2) üçgen ilişki, (3) etkin tanıklık, (4) oyun alanı, (5) katılımcı-sanatçı rolü, (6) bedenselleştirme, (7) perspektif ve estetik mesafe ve (8) söz dışı deneyimleme adları verilen 8 temel sürece dair bilgi ve deneyim kazanacaktır. Aynı zamanda, uygulamanın sağlam bir zeminde ilerlemesi için sanat psikoterapilerinin etik ilkelerini öğrenecektir.

III.Modül: Sanat Psikoterapilerinin Farklı Dalları ve Klinik Uygulamalar

Bu modül 6 hafta sonundan oluşmaktadır. Katılımcılar, seçtikleri sanat dalı ve hizmet verdikleri popülasyona uygun çalışma yöntemleri öğreneceklerdir. Bu modül Görsel Sanat Terapisi, Dışavurumcu Intermodel Sanat Terapisi, Müzik Terapisi, Dans/Hareket Terapisi ve Drama Terapisi, Sanat Psikoterapilerinde Yaratıcı Yazı ve Şiir kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgi içermektedir. Ayrıca, uygulamalar için süpervizyon sağlanır ve bitirme projesi beklenir.

IV. Modül: İleri Seminerler

Bu modülde katılımcılar hizmet verdikleri popülasyonun ihtiyaç ve becerilerine uygun çalışma yöntemleri hakkında uzmanlaşacaklardır. Örnek seminer başlıkları: Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Alanında Sanat Psikoterapileri Uygulamaları, Genel Sağlık Alanında Sanat Psikoterapileri veya Travma Tedavisinde Sanat Psikoterapileri gibi.