Başa

Eğitimler ve Seminerler » Herkese Açık Eğitimler

Bedenini Koruma (Vücudum Bana Ait) Grup Çalışması

GEÇMİŞ ETKİNLİK

» Bedenini Koruma (Vücudum Bana Ait) Grup Çalışması
hafta içi grupları 11 Mayıs Çarşamba 17:00

» Bedenini Koruma (Vücudum Bana Ait) Grup Çalışması
hafta sonu grupları 7 Mayıs Cumartesi 14:00

Eğitimci: Psikolog Özge TÜRKÖZ

Tel: 0553 507 2560

Adres: Antalya Davranış Enstitüsü
Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. Özgül Apt. Kat:1 No:1 Muratpaşa/ ANTALYA

Süre: Her oturum 90 dakika

Ücret: 5 oturum 400 TL

Çocuklara vücutlarının kendilerine ait olduğu ve hiç kimsenin, kendi izinleri olmadan, vücutlarına dokunamayacağı, uygunsuz bedensel temasa karşı derhal ve kesin bir biçimde “Hayır” demeleri, güvenli olmayan durumlardan kaçınmaları ve bunu güvendikleri bir yetişkine anlatmaları öğretilmelidir. Bedenini Koruma (Vücudum Bana Ait) Grup Çalışmasında oyunlar, drama, model alma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı egzersizler vb. kullanılarak çocukların gerçeği söyleyebilme, hayır diyebilme, hakkını savunabilme becerilerini geliştirip, uygun olmayan dokunmaya ilişkin farkındalık kazanmaları ve çocukların neye izin verip neye izin vermemeleri gerektiğini anlamaları amaçlanmaktadır. Her oturum 90 dakika olup 4 hafta çocuklarla grup çalışması yapılacak, 5. hafta ailelere konu ile ilgili seminer verilecektir.Eğitimcinin CV'si

Psikolog Özge Türköz

2005 Ankara Üniversitesi mezunudur. Halen Ankara Üniversitesinde yüksek lisans programına devam etmektedir.

KATILINAN KONGRELER/ SEMINERLER/ EĞİTİMLER

» 2016, SOBECE (Uzmanlar İçin Sosyal Beceri Eğitimi) Eğitimi, İstanbul.
» 2016, Logoterapi Eğitimi, Victor E. Frankl Enstitüsü, İstanbul.
» 2015, Psikoonkoloji Eğitimi, Prof. Dr. Sedat Özkan, Humanite Psikiyatri, İstanbul
» 2015, Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapisinin Kullanımı, Dr. Nurhan Eren, Antalya Davranış Enstitüsü, Antalya
» 2013, EMDR I. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
» 2013, Üreme Sağlığı ve Güvenli Annelik Eğitimi, Sağlık Bakanlığı ve TAP Vakfı, Van
» 2012, Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi, Sağlık Bakanlığı, Gaziantep
» 2012, Emotional Freedom Techniques (Duygusal Özgürleşme Tekniği) (EFT) Level 1-2, The Association for the Advancement of Meridian Therapies, Dr. Inci Erkin, Ankara
» 2012, İstanbul Protokolü Çerçevesinde İşkencenin Etkili Soruşturulması ve Belgelenmesi, TİHV, Van
» 2012, Experiential Play Theraphy (Deneyimsel Oyun Terapisi), Byron E. Norton & Carol C. Norton, Psikolojistanbul, İstanbul
» 2012, Çocuk İzlem Merkezi, Adli Görüşmeci Eğitimi, Sağlık Bakanlığı, Ankara
» 2012, Van-Erciş Sağlık Bakanlığı Çalışanlarını Destekleme ve Yeterlik Geliştirme Eğitim Etkinliği: Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitimi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Van
» 2011, İleri Hipnoz Eğitimi, Orkon Eğitim, Ankara
» 2011, Temel Hipnoz Eğitimi, Orkon Eğitim, Ankara
» 2010, Introductory Course in Psychodynamic Couple Counselling (Psikodinamik Temelli çift Terapisine Giriş)
» 2008, Autism and Challenging Behaviour (Otizm ve zorlu Davranış), Certify, National Autistic Society, London
» 2006, Dil Gelişimi, Dil ve Konuşma Bozuklukları, TPD, Ankara
» 2006, Uygulamalı Davranış Analizi Eğitimi, TPD, Ankara.
» 2005, Uygulamalı SPSS Kursu, TPD, Ankara
» 2004, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
» 2004, Hipnoz Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
» 2004, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
» 2004, Artı 2. Etkileşimli Aile Eğitim Seminerleri
» 2003, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Bedenimi Koruma (Vücudum Bana Ait) Grup Çalışması Programı

1. Hafta
» Kendini Tanıtma
» Konuşmayı Başlatma
» Konuşmayı Sürdürme
» Grupla Etkileşim
» Dinleme
» İzin İsteme
» Paylaşma

2. Hafta
» Bir İsteği İfade Etme
» Başkasının İsteğini Kabul/Red Etme
» Düşüncelerini İfade Etme
» Hayır Diyebilme
» Gerçeği Söyleme
» Hakkını Koruma Savunabilme

3. Hafta
» Duyguları Tanıma
» Kendi Duygularını Anlama
» Başkalarının Duygularını Fark etme/Tanıma
» Duygularını İfade Etme
» Uygun Olmayan Dokunma ile Baş Etme
» Özel Bölgeleri Tanıma
» Vücudum Bana Ait
» İyi /Kötü Dokunma
» İyi /Kötü Sır

4. Hafta
» Sorun Çözme
» En iyi Çözümü Seç
» Haydi Uygula
» Hakkını Koruma Savunabilme (2)
» Ne Öğrendik?
» Grubu Sonlandırma
» Veda

5. Hafta
» Aile Semineri